Erasmus Mundus II przewiduje:

dofinansowanie dla wspólnych studiów prowadzonych przez konsorcja uczelni; wspólne “studia Mundusowe” będą obejmowały II i III stopień studiów (studia drugiego stopnia – prowadzące do uzyskania tytułu magistra; studia trzeciego stopnia – prowadzące do uzyskania stopnia naukowego doktora), realizację projektów partnerskich wspierających mobilność pomiędzy uczelniami z krajów Unii Europejskiej i uczelniami ze zdefiniowanych obszarów geograficznych, tak zwanych krajów trzecich (kontynuacja inicjatywy znanej pod nazwą Erasmus Mundus External Cooperation Window), dofinansowanie projektów mających na celu poprawę atrakcyjności i jakości europejskiego szkolnictwa wyższego.

"Politechnika Warszawska prowadzi obecnie następujące studia Erasmus Mundus :

EMARO - Europeam Master in Advanced Robotics – studia magisterskie skierowane do osób zainteresowanych nowoczesną robotyką oraz posiadających dyplom inżyniera w dziedzinie pokrewnej do robotyki (elektronika, mechanika, inżyniera systemów elektrycznych, mechatronika, techniki komputerowe, itp.). Studia prowadzone są przez 3 uczelnie: Ecolé Centrale de Nantes (Francja), Università di Genova (Włochy) i Politechnikę Warszawską. Każdy student pierwszy rok spędza w jednej uczelni, wybranej spośród trzech uczestniczących w programie, a na drugim roku powinien, z założenia, studiować na innej uczelni z tej grupy. Wybór tej drugiej uczelni, związany jest ze specjalizacją. Kończąc studia absolwent otrzymuje podwójny dyplom - dyplom uczelni, na której spędził pierwszy rok, oraz dyplom uczelni, na której studiował na drugim roku. Na dyplomie zaznaczone jest, że ukończono studia Europejskie – European Master in Robotics.

Czesne dla obywateli UE wynosi 2 tysiące Euro rocznie, wymagana jest potwierdzona znajomość języka angielskiego i dobre wyniki w nauce.

M.E.S.C. - Materials for Energy Storage and C onversion – studia magisterskie w zakresie materiałów i metod służących do przechowywania i przetwarzania energii. Studia skierowane są do osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami gromadzenia energii w tym też nano-materiałami. Kandydaci powinni posiadać dyplom inżyniera (lub pokrewny) w dziedzinach związanych z inżynierią chemiczną, chemią fizyczną, elekto-chemią czy też nauką o materiałach itp. Konsorcjum prowadzące studia obejmuje 5 uczelni: Université de Paul Sabatier – Toulouse (Francja), Université de Picardie – Amiens (Francja), Université de Provence – Marseille (Francja), Universidad de Córdoba (Hiszpania) i Politechnikę Warszawską .

Trzy pierwsze semestry obejmują studia realizowane w wymienionych partnerskich uczelniach, natomiast ostatni – czwarty semestr, obejmuje prowadzenie prac badawczych w jednym z 16 europejskich laboratoriów. Wymagana jest potwierdzona znajomość języka angielskiego i dobre wyniki w nauce.

OpSciTech - European Erasmus Mundus Master studia magisterskie skierowane do osób zainteresowanych optyką, zarówno w zakresie rozwoju metod naukowych jak i nowatorskich prac aplikacyjnych. Kandydaci powinni posiadać dyplom inżyniera (lub pokrewny) w dziedzinach związanych z fizyką lub optyką (np. fizyka, mechatronika, inżyniera systemów elektrycznych, elektronika, techniki komputerowe). Konsorcjum prowadzące te studia obejmuje 6 uczelni: Institut d’Optique i Université Paris-Sud (Francja), Imperial College London (Wielka Brytania), Technische Universiteit Delft (Holandia), Friedrich Schiller Universität Jena (Niemcy) i Politechnikę Warszawską."

Więcej informacji jest dostępne na tej stronie.

żródło: CWM PW

Utworzono: czw., 2014-05-22 22:20
Ostatnia aktualizacja: czw., 2014-05-22 22:20