Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), czyli Europejski Ośrodek Badań Jądrowych jest to największy i najbardziej szanowany ośrodek naukowo-badawczy położony na pograniczu francusko-szwajcarskim, zajmujący się badaniem cząstek elementarnych oraz prowadzi badania z zakresu informatyki. Naukowcy z tego ośrodka badawczego za przeprowadzone badania zdobyli m.in. dwie nagrody Nobla.

CERN oferuje kilka programów praktyk studenckich:

  • Summer Student Programme daje możliwość wzięcia udziału w specjalnych, wakacyjnychwykładach przeznaczonych dla studentów, którzy ukończyli 3 lata studiów pierwszego stopnia.
  • Technical Student Programme jest dostępny po ukończeniu 18 miesięcy studiów pierwszego stopnia („undergraduate”). Praktyki te trwają od sześciu do dwunastu miesięcy
  • Doctoral Student Programme pozwala na wyjazd do CERNU dla studentów studiów doktoranckich na okres od 1 roku do 3 lat;
  • Short-term Students Programme („Stagiaires”) Programme umożliwia udział w krótkich (nie dłuższych niż 5 miesięcy) nieodpłatnych praktykach;
  • Administrative Student Programme jest dostępny dla studentów studiów licencjackich WAiNS, którzy ukończyli przynajmniej 18 miesięcy nauki. Pozwala na wyjazd od 6 do 14 tygodni.

Studenci studiów drugiego i trzeciego stopnia, którzy realizują badania w zakresie fizyki cząstek elementarnych mogą przeprowadzać eksperymenty razem ze swoim zespołem badawczym w tym ośrodku naukowym.

Jeśli jesteś zainteresowany odbyć praktyki właśnie tam, to odwiedź stronę internetową. Dowiesz się tam wszystkiego o wysokości stypendium, sposobie jego wypłaty i terminie, w którym trzeba rozliczyć się ze swoją uczelnią itp.).

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdziesz na tej stronie.

Utworzono: czw., 2014-05-22 22:29
Ostatnia aktualizacja: czw., 2014-05-22 22:29