Komisja Dydaktyczna Politechniki Warszawskiej prezentuje sylwetki laureatów nagrody Złotej Kredy na Politechnice Warszawskiej za rok akademicki 2014/2015! Gratulujemy wygranym i zapraszamy do poznania nieco bardziej naszych zwycięzców.


Wydział Administracji i Nauk Społecznych


Najlepszy prowadzący wykłady: dr inż. Krzysztof Urbaniak

Prowadzone przedmioty: Technologie informatyczne

Zainteresowania naukowe: Moje zainteresowania naukowo-badawcze związane są z nowoczesnymi technologiami komputerowymi i możliwościami ich wykorzystywania w takich obszarach jak: administracja publiczna, zarządzanie, bezpieczeństwo i medycyna.

Zainteresowania prywatne: Dobra muzyka i film, fotografia, historia Powstania Warszawskiego, nowoczesne technologie, zarządzanie projektami.

Pełnione funkcje: Prodziekan ds. Nauczania.


Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: mgr Aleksandra Firek

Prowadzone przedmioty: Podstawy psychologii społecznej

Zainteresowania naukowe: Teoria demokracji uczestniczącej i społeczeństwa obywatelskiego – w tym szeroko pojmowane zagadnienie partycypacji społecznej, komunikacja społeczna – w szczególności komunikacja interpersonalna, socjologia sportu i kultury fizycznej, socjologia podróży, socjologia czasu wolnego, a od niedawna również gender studies.

Zainteresowania prywatne: Kultura hip-hop, siatkówka, kino gangsterskie.Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii


Najlepszy prowadzący wykłady: doc. dr inż. Jan Ircha

Prowadzone przedmioty: Instalacje budowlane, Instalacje sanitarne, Ogrzewnictwo i ciepłownictwo, Sieci i instalacje gazowe, Instalacje przeciwpożarowe w budynkach.

Zainteresowania naukowe: Wymiana ciepła i masy.

Zainteresowania prywatne: Sport, historia, podróże.

Pełnione funkcje: Zastępca Dyrektora Instytutu Budownictwa, Wydziałowy Rzecznik Zaufania.

Motto/cytat: "Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona."


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Włodzimierz Koper

Prowadzone przedmioty: Geometria wykreślna,rysunek techniczny, mechanika teoretyczna.

Zainteresowania naukowe: Materiały budowlane, recykling w budownictwie, mechanika doświadczalna.

Zainteresowania prywatne: Samochody, rysunek.

Pełnione funkcje: Prodziekan ds. nauczania.

Motto/cytat: "Nigdy na nic nie jest za późno."Wydział Chemiczny


Najlepszy prowadzący wykłady: prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Zachara

Prowadzone przedmioty: Chemia, chemia nieorganiczna, podstawy krystalografii, laboratorium chemii nieorganicznej.

Zainteresowania naukowe: Strukturalna chemia nieorganiczna, krystalografia.

Zainteresowania prywatne: Podróże - samochodem po Europie.

Motto/cytat: "You do not really understand something unless you can explain it to your grandmother." (Albert Einstein)


Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr hab. inż. Aldona Zalewska

Prowadzone przedmioty: Chemia ogólna i nieorganiczna, biotechnologia, chemia ogólna, technologia chemiczna, chemia nieorganiczna, analiza termiczna.

Zainteresowania naukowe: Chemia ogólna i nieorganiczna, baterie i ogniwa, elektrolity do baterii litowych, analiza termiczna.

Zainteresowania prywatne: Uwielbiam uczyć! Czytanie książek - fantastyka, „literatura kobieca” z elementami psychologii, kryminały.

Motto/cytat: Jan Twardowski – „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”Wydział Elektroniki i Techniki Informacyjnych


Najlepszy prowadzący wykłady: dr hab. inż. Mateusz Malanowski

Prowadzone przedmioty: Sygnały, modulacje i systemy, sygnały radiolokacyjne i metody ich przetwarzania.

Zainteresowania naukowe:Radiolokacja, przetwarzanie sygnałów.

Zainteresowania prywatne: Gra na gitarze, lotnictwo.


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Tymon Rubel

Prowadzone przedmioty: Wielkoskalowe metody pomiarowe w biologii molekularnej, aplikacje multimedialne, oprogramowanie systemów medycznych.

Zainteresowania naukowe: Bioinformatyka, metody analizy statystycznej danych w biologii molekularnej.

Zainteresowania prywatne: Gra na gitarze, retrocomputing.Wydział Elektryczny


Najlepszy prowadzący wykłady: dr inż. Andrzej Olszewski

Prowadzone przedmioty: Układy Techniki Cyfrowej.

Zainteresowania naukowe: Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z budową i oprogramowaniem cyfrowych systemów sterowania stosowanych w elektronice przemysłowej.

Zainteresowania prywatne: Książki Science Fiction, kajakarstwo, wędkarstwo.

Pełnione funkcje: Kierownik Laboratorium Układów Techniki Cyfrowej.

Motto/cytat: "Praktyka jest najlepszym nauczycielem."


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Przemysław Sul

Prowadzone przedmioty: Technika wysokich napięć, kompatybilność elektromagnetyczna, materiałoznawstwo elektrotechniczne, aparaty i urządzenia wysokonapięciowe, technika probierczo-pomiarowa, diagnostyka urządzeń wysokonapięciowych, przemysłowe zastosowanie plazmy i ulotu.

Zainteresowania naukowe: Moje zainteresowania naukowe obejmują: symulacja numerycznawyładowań elektrycznych w gazach, ochrona odgromowa i przepięciowa, technika wysokich napięć, miernictwo wysokonapięciowe i wielkoprądowe, naukowe metody obliczeniowe, badania laboratoryjne urządzeń energetycznych.

Zainteresowania prywatne: Historia XX wieku, sporty walki, motoryzacja - off road, literatura.

Pełnione funkcje: Członkostwo w Polskim Komitecie Wielkich Sieci Elektrycznych (CIGRE) oraz w Polskim Komitecie Ochrony Odgromowej (SEP).Wydział Fizyki


Najlepszy prowadzący wykłady: dr inż. Tomasz Pietrzak

Prowadzone przedmioty: Podstawy Programowania, podstawy fizyki 1 i 2, wstęp do fizyki ciała stałego, laboratorium przetwarzania i magazynowania energii.

Zainteresowania naukowe: Nanokrystalizacja amorficznych analogów materiałów katodowych prowadząca do znacznego wzrostu ich przewodności elektrycznej i poprawy właściwości elektrochemicznych.

Zainteresowania prywatne: Fotografia artystyczna, kolejnictwo, pływanie, podróże, dobre książki.

Pełnione funkcje: Opiekun Pierwszego Roku (Wydział Fizyki, kier. Fizyka Techniczna).

Motto/cytat: "Cierpliwość jest towarzyszem mądrości" (Św. Augustyn).


Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Agnieszka Siemion

Prowadzone przedmioty: Podstawy fotografii, laboratorium optyki falowej, laboratorium fizyki II, laboratorium informatyki optycznej, komputerowe metody optyki, optyka fourierowska, metody optyczne w medycynie, fotografia cyfrowa, techniki obrazowania 3D.

Zainteresowania naukowe: Optyka dla pasma THz, holografia, optyczne elementy dyfrakcyjne.

Zainteresowania prywatne: Florystyka, malowanie na szkle, pływanie.

Pełnione funkcje: Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych (dla kierunku Fotonika).

Motto/cytat: "Perfection consists not in doing extraordinary things, but in doing ordinary things extraordinarily well." i w wolnym tłumaczeniu: "Perfekcja nie polega na robieniu rzeczy nadzwyczajnych, ale na robieniu rzeczy zwyczajnych nadzwyczajnie dobrze."Wydział Geodezji i Kartografii


Najlepszy prowadzący wykłady: dr hab. inż. Dariusz Gotlib

Prowadzone przedmioty: Projektowanie baz danych przestrzennych, bazy i modele danych przestrzennych, wprowadzenie do baz danych, kartografia mobilna.

Zainteresowania naukowe: Geoinformatyka, kartografia nawigacyjna.

Zainteresowania prywatne: Lotnictwo (w szczególności szybownictwo), karate Kyokushin, żeglarstwo.

Pełnione funkcje: Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju na Wydziale Geodezji i Kartografii PW, członek Zarządu Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Przewodniczący Grupy KIS 15 „Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne” przy Min. Gosp.

Motto/cytat: „Tam dom Twój, gdzie serce Twoje”


Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: mgr inż. Magdalena Pieniak

Prowadzone przedmioty: Rachunek wyrównawczy z elementami informatyki, informatyka.

Zainteresowania naukowe: Skaning laserowy naziemny, lotniczy i mobilny, modelowanie chmur punktów, redukcje ilościowe i jakościowe danych, detekcja form geomorfologicznych z wykorzystaniem ALS.

Zainteresowania prywatne: Sport , gry planszowe, podróże.

Pełnione funkcje: Koordynator z Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej ds. współpracy ze szkołami patronackimi, Koordynator katalogów ECTS dla studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia, członek wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.

Motto/cytat: „Jeśli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić, to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz” Albert EinsteinWydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej


Najlepszy prowadzący wykłady: prof. nzw. dr hab. inż. Marek Henczka

Prowadzone przedmioty: Dynamika procesowa, inżynieria produktu farmaceutycznego, automatyka.

Zainteresowania naukowe: Badanie i modelowanie matematyczne procesów wysokociśnieniowych realizowanych z udziałem płynów w stanie nadkrytycznym. Tematyka prowadzonych prac naukowych obejmuje procesy zintegrowane reaktywnej ekstrakcji, oczyszczanie i modyfikację membran polimerowych, a także wytwarzanie biodegradowalnych struktur polimerowych do zastosowań biomedycznych.

Zainteresowania prywatne: Motoryzacja i sporty motorowe, lotnictwo, podróże i muzyka (w zasadzie każda).

Pełnione funkcje: Prodziekan ds. nauczania, delegat Polski w Grupie Roboczej ds. Edukacji Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej (EFCE), ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Motto/cytat: „Nigdy nie trać nawet chwili na myślenie o kimś, kogo nie lubisz.” Dwight David Eisenhower (1890–1969).


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Piotr Machniewski

Prowadzone przedmioty: Termodynamika procesowa, laboratorium termodynamiki procesowej.

Zainteresowania naukowe: Procesy transportu w układach wielofazowych i wieloskładnikowych, Zastosowanie metod pogłębionego utleniania do usuwania zanieczyszczeń organicznych.

Zainteresowania prywatne: Rodzina.

Pełnione funkcje: Opiekun Laboratorium Termodynamiki Procesowej WIChiP, członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds Nauczycieli Akademickich.

Motto/cytat: "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie."Wydział Inżynierii Lądowej


Najlepszy prowadzący wykłady: prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński

Prowadzone przedmioty: Mechanika konstrukcji, mechanika konstrukcji, teoria płyt i powłok sprężystych.

Zainteresowania naukowe: Działy klasyczne: mechanika konstrukcji. Mechanika ciał odkształcalnych. Nowa dziedzina: Optymalizacja topologii konstrukcyjnej.

Pełnione funkcje: Kierownik Zakładu Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki na Wydziale Inżynierii Lądowej PW; Członek Komitetu Mechaniki PAN; Przewodniczący Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji Komitetu Mechaniki PAN; Członek Rady Naukowej Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN; Członek rad redakcyjnych periodyków: Structural and Multidisciplinary Optimization, Periodica Polytechnica Civil Engineering (wydawany przez Politechnikę w Budapeszcie).


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Cezary Ajdukiewicz

Prowadzone przedmioty: Wytrzymałość materiałów, metody doświadczalne mechaniki.

Zainteresowania naukowe: Wytrzymałość materiałów, metody doświadczalne mechaniki.

Zainteresowania prywatne: Podróże (ale tylko Europa), turystyka górska (nie wysokogórska) (Beskidy, Bieszczady itp.).

Pełnione funkcje: Zastępca dyrektora Instytutu Inżynierii Budowlanej.

Motto/cytat: "Nie wymagaj więcej od innych niż od siebie".Wydział Inżynierii Materiałowej


Najlepszy prowadzący wykłady: prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła

Prowadzone przedmioty: Podstawy nauki o materiałach, mechanizmy niszczenia materiałów, seminarium problemowe - dobór materiałów w zaawansowanych projektach inżynierskich, pękanie materiałów, nanomateriały, seminarium specjalistyczne.

Zainteresowania naukowe: Materiały nanokrystaliczne, właściwości mechaniczne materiałów, pękanie materiałów, odkształcenie plastyczne, zmęczenie materiałów, zmęczenie cieplne, niejednorodność odkształcenia, stopy na osnowie faz międzymetalicznych.

Zainteresowania prywatne: Wędkarstwo.


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Różniatowski

Prowadzone przedmioty: sprężystość materiałów, mechanika materiałów, problemy trwałości narzędzi i konstrukcji, ilościowa charakterystyka struktury materiałów, ekspertyza materiałowa: stopy metali kolorowych oraz materiały kompozytowe, ekspertyza materiałowa: stopy żelaza, materiały inżynierskie, współczesne materiały inżynierskie.

Zainteresowania naukowe: Stereologia, analiza obrazu, materiały wielofazowe, inżynieria powierzchni. mechanizmy zniszczenia materiałów.

Zainteresowania prywatne: Podróże, historia i technika uzbrojenia, sport, literatura współczesna.

Pełnione funkcje: Kierownik Laboratorium Materiałoznawstwa Ogólnego WIM PW, członek Komisji ds. Kształcenia WIM PW, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Stereologicznego.

Motto/cytat: „Granice Wszechświata przebiegają w każdym z nas” – ks. prof. Michał HellerWydział Inżynierii Produkcji


Najlepszy prowadzący wykłady: prof. nzw. dr hab. Wojciech Wiszniewski

Prowadzone przedmioty: Wykłady z metodologii pracy naukowej, marketingu, zarządzania działalnością B+R, podstaw organizacji i zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, "Innovation Management, International Industrial Marketing" w Politechnice Warszawskiej.

Zainteresowania naukowe: Zarządzanie innowacjami, marketing innowacji, filozofia nauki, polityka naukowo-techniczna.

Zainteresowania prywatne: Polityka i gospodarka, literatura: historyczna, marynistyczna, s-f, muzyka: blues, rock, sport: piłka nożna.

Pełnione funkcje: Zastępca Redaktora Naczelnego miesięcznika Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Pełniący obowiązki kierownika Zakładu Badań i Rozwoju Produkcji w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Motto/cytat: "Mieć dystans do siebie, ale nie za wielki".


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Zbigniew Nita

Prowadzone przedmioty: Podstawy konstrukcji maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn, projektowanie konstrukcji maszyn.

Zainteresowania naukowe: Działalność w przemyśle zbrojeniowym – współpraca. Uczestnictwo w dziesięciu pracach przy konstrukcji amunicji. Uruchomiona zostaje produkcja stopów ciężkich na bazie Wolframu, w Skarżysko Kamienna.

Zainteresowania prywatne: Wszystko to co związane z wodą – np.: żeglarstwo, sport motorowodny, wędkowanie rekreacyjne.

Pełnione funkcje: Wicedyrektor instytutu, były wiceprezes grupy zbrojeniowej Bumar, funkcje w przemyśle hutniczym, były przewodniczący Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej Ursus.

Motto/cytat: Być przyjaznym dla ludzi, umieć rozmawiać, jednak nie tylko rozmawiać, ale i słuchać ich. Nastawienie również na słuchanie jest ważne, ponieważ człowiek na każdym etapie się uczy. Jest takie powiedzenie, że „człowiek uczy się całe życie, a umiera głupim”. Uczyć się można nie tylko od starszych, ale i od młodszych.Wydział Inżynierii Środowiska


Najlepszy prowadzący wykłady: prof. dr hab. inż. Marek Mitosek

Prowadzone przedmioty: Mechanika płynów, hydraulika stosowana, hydraulika oraz mechanika płynów.

Zainteresowania naukowe: Nieustalone przepływy cieczy w rurociągach, uderzenie hydrauliczne, przepływy powiązane z kawitacją strumienia cieczy w przewodach, ruch cieczy w korytach i kanałach otwartych oraz metody pomiarowe w mechanice płynów.

Zainteresowania prywatne: Literatura historyczna, pływanie, tenis, taniec towarzyski.

Pełnione funkcje: Członek Prezydium Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Przewodniczący Sekcji Fizyki Wody w Komitecie Gospodarki Wodnej PAN.


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: mgr inż. Rafał Maj

Prowadzone przedmioty: Matematyka 1, matematyka 2, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Zainteresowania naukowe: Ważone funkcje Bergamana, przestrzenie Hilberta z jądrem reprodukującym, analiza funkcjonalna, analiza zespolona, geometria różniczkowa.

Zainteresowania prywatne: Bardzo lubię czytać książki, głównie popularnonaukowe i kryminały. Interesuję się popularyzacją nauki. Uwielbiam chodzić po górach.

Motto/cytat: "Matematyka jest dziedziną tak poważną, że nie wolno zmarnować żadnej okazji, aby uczynić ją bardziej zabawną". Blaise PascalKolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych


Najlepszy prowadzący wykłady: dr hab. Piotr Urbanek

Prowadzone przedmioty: Mikroekonomia, rachunkowość zarządcza, seminarium dyplomowe.

Zainteresowania naukowe: Teoria firmy, nadzór korporacyjny, nowa ekonomia instytucjonalna.

Zainteresowania prywatne: Podróże, narty, historia starożytna.

Pełnione funkcje: Kierownik Zespołu Finansów i Rachunkowości na PW, Prodziekan ds. ekonomicznych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierownik Katedry Ekonomii Instytucjonalnej na UŁ.

Motto/cytat: "Lepiej jest wrogiem dobrze".


Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: mgr Katarzyna Osiecka

Prowadzone przedmioty: Ekonometria, analiza finansowa, finanse przedsiębiorstw, matematyka.

Zainteresowania naukowe: Praktyczne zastosowanie modeli ekonometrycznych, zagadnienia związane z funkcjonowaniem i wyborami gospodarstw domowych.

Zainteresowania prywatne: Podróże, jazda na rolkach, zajęcia matematyczne.

Pełnione funkcje: Pełnomocnik dyrektora KNEiS ds. praktyk; członek zespołu ds. promocji PW Filia w Płocku.

Motto/cytat: " Jaki świat sobie stworzysz w takim będziesz żyć".Wydział Mechatroniki


Najlepszy prowadzący wykłady: dr inż. Marcin Słoma

Prowadzone przedmioty: Podstawy technik wytwarzania,technologia urządzeń mechatroniki, programowanie obiektowe w zastosowaniach inżynierskich, technologia wyrobów elektronicznych, konstrukcja zespołów elektronicznych, techniki laboratoryjne i badawcze, techniki pozycjonowania i mikropozycjonowania, elastyczne systemy wytwarzania, projektowanie systemów funkcjonalnych, proces tworzenia innowacji.

Zainteresowania naukowe: Elektronika drukowana i strukturalna, techniki wytwarzania przyrostowego (druk 3d), techniki mikroobróbki, technologia nanomateriałów.

Zainteresowania prywatne: Podróże, filmy, kwestie społeczne, alternatywne źródła energii.

Pełnione funkcje: Opiekun specjalności Inżynieria Wytwarzania Wyrobów Mechatronicznych, Sekretarz komisji ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, członek komisji rekrutacyjnej na Wydziale Mechatroniki, współzałożyciel Laboratorium Ludzi Kreatywnych X-lab na Politechnice Warszawskiej, członek wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia, członek wydziałowej komisji bibliotecznej, ekspert dla mediów Wydziału Mechatroniki.

Motto/cytat: "Problemy nie istnieją - to jedynie wyzwania i nowe możliwości"


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: mgr inż. Michał Nowicki

Prowadzone przedmioty: Podstawy metrologii, miernictwo elektryczne, techniki sensorowe, elektroniczne techniki pomiarowe, materiały funkcjonalne w mechatronice, sensoryka i aktuatoryka elektromagnetyczna, nanometrologia, sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych

Zainteresowania naukowe: Pomiary i wzorce pola magnetycznego. Opracowywanie we współpracy z Instytutem Fizyki Słowackiej Akademii Nauk nowych materiałów magnetycznych. Egzotyczne technologie, wliczając w to te najnowsze, jak i zapomniane.

Zainteresowania prywatne: Archeotechnologie.

Pełnione funkcje: Doktorant na Wydziale Mechatroniki, Członek Komisji ds. Stypendium Naukowego dla doktorantów na Wydziale Mechatroniki, Członek Komisji Rekrutacyjnej dla doktorantów na Wydziale Mechatroniki, Członek Sądu Koleżeńskiego Samorządu Doktorantów PW.

Motto/cytat: "Czas nie ma znaczenia. Liczy się tylko życie" - Piąty ElementWydział Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa


Najlepszy prowadzący wykłady: prof. nzw dr hab. inż. Konrad Świrski

Prowadzone przedmioty: Energy market, fundamentals of operation and maintenance, rynek energii, podstawy eksploatacji.

Zainteresowania naukowe: Nowoczesne systemy informatyczne układów energetycznych, nowoczesne systemy wspomagania handlu energią, rynek energii, inwestycje energetyczne, modelowanie i optymalizacja układów energetycznych, sterowanie procesami energetycznymi, ogniwa paliwowe.

Zainteresowania prywatne: tenis, narciarstwo, sztuka współczesna.

Pełnione funkcje: Kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Koordynator ds. energetyki jądrowej Politechnika Warszawska, Opiekun kierunku Energetyka.


Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr Marta Poćwierz

Prowadzone przedmioty: Mechanika płynów I, informatyka I, informatyka II, aerodynamika w architekturze.

Zainteresowania naukowe: Matematyka, aerodynamika w architekturze, fizyka ogólna.

Zainteresowania prywatne: Podróże, narciarstwo, filozofia, muzyka klasyczna.

Pełnione funkcje: Rozdział dydaktyki w Zakładzie Aerodynamiki ITLiMS MEiL, rzecznik dyscyplinarny ds. studentów Politechniki Warszawskiej.

Motto/cytat: "Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, co ci się trafi." Winston Groom "Forest Gamp"Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych


Najlepsza prowadząca wykłady: dr Bogusława Karpińska

Prowadzone przedmioty: Analiza matematyczna, analiza zespolona, teoria ergodyczna.

Zainteresowania naukowe: Układy dynamiczne: dynamika holomorficzna.

Zainteresowania prywatne: Fotografia, historia.

Pełnione funkcje: Członek Komisji Odwoławczej ds.Oceny Nauczycieli Akademickich, członek Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń.

Motto/cytat: "Błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie ubierają tego w słowa".


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Tomasz Brengos

Prowadzone przedmioty: Algebra liniowa i geometria, matematyka dyskretna.

Zainteresowania naukowe: Kategoryjne spojrzenie na informatykę teoretyczną, lingwistyka matematyczna, teoria koalgebr.

Zainteresowania prywatne: Warszawa, klocki lego, seriale, filmy, książki Sci-Fi i inne, polityka, ekonomia.

Motto/cytat: "Mam wrażenie, że nie posiada pan żadnej pożytecznej umiejętności ani talentu. Czy myślał pan, żeby się zająć nauczaniem?" Terry Pratchett, Mort.Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych


Najlepszy prowadzący wykłady: prof. nzw. dr hab. inż. Robert Zalewski

Prowadzone przedmioty: Materiały konstrukcyjne, podstawy zapisu konstrukcji, geometria wykreślna, wytrzymałość materiałów, laboratorium modelowania i badania maszyn.

Zainteresowania naukowe: Mechanika materiałów nieklasycznych, "smart structures", Vacuum Packed Particles, stałe paliwa rakietowe.

Zainteresowania prywatne: Numizmatyka, aktywne uprawianie sportów.

Pełnione funkcje: Dyrektor ds. Naukowych Instytutu Podstaw Budowy Maszyn PW, Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. ZFŚS.

Motto/cytat: "...Kto nie dąży do rzeczy niemożli¬wych, nig¬dy ich nie osiągnie..." Heraklit z Efezu


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: mgr inż. Sebastian Korczak

Prowadzone przedmioty: Mechanika ogólna, drgania mechaniczne, podstawy automatyki i teorii maszyn, theory of machines and automatic control.

Zainteresowania naukowe: Dynamika układów niedosterowanych, analiza obrazu, sterowanie i symulacja numeryczna.

Zainteresowania prywatne: Druk 3D, genealogia, elektronika i programowanie.

Pełnione funkcje: Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale SiMR PW w kadencji 2013, administrator stron internetowych: Instytutu Podstaw Budowy Maszyn, Doktorantów Wydziału SiMR PW, Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych.

Motto/cytat: „Kto wiedzę mnoży, przyczynia boleści” Jerzy Żuławski, powieść Stara Ziemia, 1911.Wydział Transportu


Najlepszy prowadzący wykłady: prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Nader

Prowadzone przedmioty: Ochrona środowiska, materiałoznawstwo, materiały i recykling, recykling pojazdów.

Zainteresowania naukowe: Badania oddziaływania drgań i hałasu na człowieka i otoczenie, modelowanie i symulacja oddziaływań dynamicznych w układzie człowiek - pojazd - środowisko, biomechanika, ekologia.

Zainteresowania prywatne: Historia szkolnictwa wyższego i nauki, teatr, muzyka klasyczna.

Pełnione funkcje: Członek Senatu Politechniki Warszawskiej, przedstawiciel prof. i dr hab. Członek Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji i Senackiej Komisji ds. Etyki Zawodowej (2008-2016). Pełnomocnik JM Rektora Politechniki Warszawskiej ds. organizacji obchodów100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej (2012-2016). Przewodniczący Komisji Egzaminów Dyplomowych na WTPW, specjalności: Diagnostyka samochodowa, Inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu, Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych, Rzeczoznawstwo samochodowe (2012-2016). Kierownik Konsorcjum Naukowego; Lider Politechnika Warszawska – Partner Instytut Techniki Budowlanej. Członek Sekcji Biomechaniki w Komitecie Mechaniki Polskiej Akademii Nauk (2011– 2015).

Motto/cytat: „Człowiek jest stworzony aby przekraczać siebie”. (Edward Mounier)


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr hab. inż. Piotr Tomczuk

Prowadzone przedmioty: 1. Elektrotechnika I,II i III, wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych, wybrane problemy techniki świetlnej w transporcie, chosen problems of the light technics in the transport, diagnostyka techniczna, systemy pomiarowe w motoryzacji, człowiek w Systemie transportowym.

Zainteresowania naukowe: Technika świetlna, oświetlenie przejść dla pieszych.

Zainteresowania prywatne: Podróże - dalekie i bliskie, Książki - fantastyka w wydaniu polskich autorów.

Pełnione funkcje: Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Elektrotechniki w Systemach Transportowych KNEST, członek Rektorskiej Komisji ds. Nauki i Aparatury Naukowo-Badawczej, przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowych (adiunktów) w Radzie Wydziału Transportu, członek Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich.

Motto/cytat: Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu." Konfucjusz "Masz lat prawie 40, wyglądasz na niecałe 30, myślisz, że masz niespełna 20, a zachowujesz się jakbyś miał 10." Andrzej SapkowskiWydział Zarządzania


Najlepszy prowadzący wykłady: prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk

Prowadzone przedmioty: Kwalitologia, zarządzanie jakością, inżynieria jakości, krajowe i międzynarodowe systemy oceny jakości, projektowanie systemów zarządzania jakością, planowanie strategiczne produkcji i usług.

Zainteresowania naukowe: Kwalitologia, zarządzanie jakością, inżynieria jakości, krajowe i międzynarodowe systemy oceny jakości, projektowanie systemów zarządzania jakością, planowanie strategiczne produkcji i usług Działalność naukowo-badawcza: zarządzanie w oparciu o kryterium jakości w poszczególnych organizacjach, jak i skali kraju /gospodarka, administracja, inne służby/ skuteczność metod badania i oceny jakości oraz kosztów jakości i ich wpływu na zarządzanie pojedynczą organizacją, jak i w skali państwa jakość, innowacyjność, kreatywność i przedsiębiorczość jako determinanty rozwoju społecznego i gospodarczego kraju rozwój metod zarządzania w oparciu o kryterium jakości jako element planowania strategicznego wpływ jakości procesowej i produktowej na konkurencyjność wybranych grup wyrobów i sektorów gospodarki, np. opakowań.

Zainteresowania prywatne: Lotnictwo, sporty ekstremalne, modelarstwo.

Motto/cytat: Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska" J. Piłsudski


Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: mgr Marta Kruk

Prowadzone przedmioty: Mikroekonomia, ekonomika przedsiębiorstwa, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, rachunek kosztów w przedsiębiorstwie, rachunkowość zarządcza i kontroling.

Zainteresowania naukowe: Ekonomika przedsiębiorstwa, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, rachunek kosztów w przedsiębiorstwie, rachunkowość zarządcza i kontroling, mikroekonomia ,rachunkowość, analiza ekonomiczno-finansowa, finanse przedsiębiorstw.

Zainteresowania prywatne: Film, książka, muzyka, podróże.

Pełnione funkcje: Pełnomocnik dziekana ds. organizacji zajęć na studiach doktoranckich, sekretarz seminarium doktoranckiego zespołu III finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Utworzono: czw., 2015-11-19 23:48
Ostatnia aktualizacja: czw., 2018-10-18 15:27