Komisja Dydaktyczna Politechniki Warszawskiej prezentuje sylwetki laureatów nagrody Złotej Kredy na Politechnice Warszawskiej za rok akademicki 2015/2016! Gratulujemy wygranym i zapraszamy do poznania nieco bardziej naszych zwycięzców.Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Najlepszy prowadzący wykłady:dr inż. Krzysztof Urbaniak

Prowadzone przedmioty: Technologie informacyjne i komunikacyjne

Pełnione funkcje:Prodziekan ds. Studenckich


Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr Helena Bulińska-Stangrecka

Prowadzone przedmioty: Socjologia organizacji


Wydział Architektury

Najlepszy prowadzący wykłady: Dr hab. inż. arch. Jan Słyk

Prowadzone przedmioty: Techniki Komputerowe

Pełnione funkcje: Dziekan Wydziału

Ulubiony cytat / motto: Sądzę, że studenci przychodzą jeszcze do naszych auli, bo widzą, że dyskutuje się tam nad czymś, do czego mass media jeszcze nie doszły. Kiedy dojdą, uniwersytet będzie omawiać, lub winien omawiać jakiś inny temat. Umberto Eco


Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: Dr Iwona Szustakiewicz

Prowadzone przedmioty:Historia Architektury Powszechnej, Historia Sztuki i Cywilizacji

Ulubiony cytat / motto: Navigare necesse est, vivere non est necesse.


Wydział Chemiczny

Najlepszy prowadzący wykłady:dr hab. inż. Tadeusz Hofman, prof. PW

Prowadzone przedmioty: Kierunek technologia chemiczna: Termodynamika techniczna i chemiczna, Termodynamika molekularna; kierunek biotechnologia: Chemia fizyczna

Pełnione funkcje: W roku 2015/2016 był prodziekanem ds. nauki

Ulubiony cytat / motto: Nie wszyscy mogą być mądrzy. Bo gdyby wszyscy ludzie byli mądrzy, to na świecie byłoby tyle rozumu, że co drugi człowiek zgłupiałby z tego. (wypowiedziane przez Józefa Szwejka, J. Haszek, Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej)


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk

Prowadzone przedmioty:Technologia chemiczna

Pełnione funkcje:Przewodniczący Wydziałowej Komisji Dydaktycznej i członek Komisji Programowej Wydziału Chemicznego PW

Ulubiony cytat / motto: Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo


Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Najlepszy prowadzący wykłady:prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk

Prowadzone przedmioty: Podstawy Automatyki, Sterowanie Procesami, Modelowanie i Identyfikacja

Pełnione funkcje: Zastępca dyrektora Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej ds. Nauki, opiekun kierunku Automatyka i Robotyka


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty:mgr inż. Mateusz Marek Krysicki

Prowadzone przedmioty:Pola i fale, Programowanie Obiektowe


Wydział Elektryczny

Najlepszy prowadzący wykłady:prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

Prowadzone przedmioty:


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Ryszard Kowalik

Prowadzone przedmioty:Automatyka elektroenergetyczna cyfrowa, Cyfrowa automatyka elektroenergetyczna, Digital Power System Protection, Podstawy techniki mikroprocesorowej, Podstawy urządzeń mikroprocesorowych, Power Systems Protection Telecommunication, Programowanie urządzeń mikroprocesorowych automatyki elektroenergetycznej, Systemy teleinformatyczne sieci inteligentnych, Systemy teleinformatyczne w elektroenergetyce

Ulubiony cytat / motto:Damy radę.


Wydział Fizyki

Najlepszy prowadzący wykłady: dr inż. Tomasz Pietrzak

Prowadzone przedmioty: Podstawy Programowania, Średniozaawansowane programowanie w c++, Podstawy fizyki, Podstawy programowania, Nanotechnologia

Ulubiony cytat / motto: Cierpliwość jest towarzyszem mądrości (Św. Augustyn)


Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Agnieszka Siemion

Prowadzone przedmioty:

Ulubiony cytat / motto: Perfection consists not in doing extraordinary things, but in doing ordinary things extraordinarily well.


Wydział Geodezji i Kartografii

Najlepszy prowadzący wykłady:dr hab. inż. Marek Woźniak, prof. PW

Prowadzone przedmioty:Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa

Ulubiony cytat / motto:


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: mgr inż. Sławomir Łapiński

Prowadzone przedmioty:Geodezyjne Pomiary Przemieszczeń, Geodezyjne Pomiary Szczegółowe

Ulubiony cytat / motto: W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca. Paulo Coelho


Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

<img src=' width='220' alt='' class='image-medium' />

Najlepszy prowadzący wykłady: prof. dr hab. inż. Marek Mitosek

Prowadzone przedmioty: Mechanika płynów dla kierunku Inżynieria Środowiska, Mechanika płynów dla kierunku Ochrona Środowiska, Mechanika płynów dla Biotechnologii, Hydraulika stosowana dla specjalności Zaopatrzenie w Wodę i Oczyszczanie Ścieków, Wybrane zagadnienia z hydrauliki i hydromechaniki na Studium Podyplomowym, Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów

Pełnione funkcje: Praca w Senackiej Komisji ds. Kadr PW Przewodniczący Sekcji Fizyki Wody KGW PAN do 2015 (5 kadencji) Członek Prezydium Komitetu Gospodarki Wodnej PAN

Ulubiony cytat / motto: 1. Aby wyjaśnić innym trudne zagadnienie trzeba je najpierw zrozumieć. 2. Mówcy powinni mieć na uwadze nie tylko to, by wyczerpać temat, ale także by nie wyczerpać słuchaczy (Winston Churchill).


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty:dr hab. Andrzej Kaczyński, prof. PW

Prowadzone przedmioty:Wykłady i ćwiczenia - Matematyka I, II, III

Pełnione funkcje:kierownik Zakładu Podstaw Geometrii

Ulubiony cytat / motto: Sztuka tkwi nie tylko w posiadaniu wiedzy o czymś, ale także w przekazywaniu jej. (Cyceron)


Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Najlepszy prowadzący wykłady: prof. nzw. dr hab. inż. Marek Henczka

Prowadzone przedmioty: Automatyka, Dynamika procesowa, Inżynieria produktu farmaceutycznego

Pełnione funkcje: Prodziekan ds. nauczania

Ulubiony cytat / motto: „Nigdy nie trać nawet chwili na myślenie o kimś, kogo nie lubisz.” Dwight David Eisenhower (1890–1969).


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Piotr Machniewski

Prowadzone przedmioty: Termodynamika Procesowa; Termodynamika Procesowa, Laboratorium Termodynamiki Procesowej

Ulubiony cytat / motto: Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.


Wydział Inżynierii Lądowej

Najlepszy prowadzący wykłady:prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski

Prowadzone przedmioty: Materiały Budowlane, Technologia Betonów Specjalnych

Ulubiony cytat / motto: Bo z betonem to jest tak: albo można się na nim nie znać albo go pokochać…


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Cezary Ajdukiewicz

Prowadzone przedmioty:Wytrzymałość Materiałów, Metody Doświadczalne Mechaniki

Ulubiony cytat / motto: Nie wymagaj więcej od innych niż od siebie


Wydział Inżynierii Materiałowej

Najlepszy prowadzący wykłady: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski

Prowadzone przedmioty: Niekonwencjonalne Metody Syntezy Materiałów

Ulubiony cytat / motto: „Edukacja to nie uczenie się faktów, a przyzwyczajanie umysłu do myślenia” Albert Einstein


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Oleszak

Prowadzone przedmioty:Metody Badania Materiałów 1

Pełnione funkcje: Prodziekan ds. Nauczania

Ulubiony cytat / motto: „Byłem rad, że mogę udzielić pra­widłowej od­po­wie­dzi, co też uczy­niłem. Po­wie­działem, że nie wiem.” Mark Twain


Wydział Inżynierii Produkcji

Najlepszy prowadzący wykłady: dr inż. Mirosław Pracki

Prowadzone przedmioty: CAMPE, Obróbka ścierna i erozyjna, Techniki wytwarzania, Komputerowa integracja wytwarzania, Metrologia.

Ulubiony cytat / motto: Módl się tak jakby wszystko zależało od Pana Boga, ale pracuj tak jakby wszystko zależało od Ciebie.


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Paweł Skoczylas

Prowadzone przedmioty: Mechanika i Wytrzymałość Materiałów, Statyka, Wytrzymałość Elementów Maszyn, Mechanika Ośrodków Niesprężystych

Pełnione funkcje: przedstawiciel wykładowców, adiunktów i asystentów w Radzie Wydziału członek wydziałowej komisji rekrutacyjnej

Ulubiony cytat / motto: - Potrzeba jest matką wynalazku


Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Najlepszy prowadzący wykłady:dr Jan Spaliński

Prowadzone przedmioty:Calculus I, Calculus II, Differential Equations, Applied Topology

Ulubiony cytat / motto: I wouldn't even think of playing music if I was born in these times. (...) I'd probably turn to something like mathematics. That would interest me. Bob Dylan


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: mgr inż. Łukasz Błaszczyk

Prowadzone przedmioty:Równania różniczkowe zwyczajne, Równania różniczkowe cząstkowe, Modelowanie matematyczne

Ulubiony cytat / motto: Do, or do not. There is no try. (Yoda, Gwiezdne wojny Epizod V)


Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Najlepszy prowadzący wykłady: Prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Szumbarski

Prowadzone przedmioty: mechanika płynów, metody numeryczne

Ulubiony cytat / motto: Wystarczy, że zadasz sobie bardzo, ale to bardzo ważne pytanie: co lubisz robić? A potem zacznij to robić.


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: mgr inż. Janusz Lipka

Prowadzone przedmioty:Lab.Elektrotechniki, Lab.Elektroniki, Lab. Maszyn Elektrycznych, Lab. Inteligentnych Sieci Przesyłowych


Wydział Mechatroniki

Najlepszy prowadzący wykłady: dr Jan Nawrocki

Prowadzone przedmioty: Matematyka 1, Matematyka 2, Wybrane działy matematyki

Pełnione funkcje: Członek Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Sekretarz Rady Wydziału MiNI.

Ulubiony cytat / motto: Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. (Jan Paweł II)


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: mgr inż. Kamil Szeląg

Prowadzone przedmioty:Podstawy programowania w językach assemblera, Cyfrowe przetwarzanie obrazu, Widzenie maszynowe, Przetwarzanie i analiza obrazu

Ulubiony cytat / motto: Everything should be made as simple as possible, but not simpler.


Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Najlepszy prowadzący wykłady: prof. nzw. dr hab. inż. Robert Zalewski

Prowadzone przedmioty: Materiały Konstrukcyjne, Podstawy Zapisu Konstrukcji, Geometria Wykreślna, Modelowanie i Badanie Maszyn

Pełnione funkcje: Prodziekan ds. Studenckich, Kierownik Zakładu Technik Komputerowych, Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Ulubiony cytat / motto: ...Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie... Heraklit z Efezu


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Sebastian Korczak

Prowadzone przedmioty:Drgania mechaniczne, Podstawy automatyki i teorii maszyn, Theory of machines and automatic control

Pełnione funkcje: Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale SiMR PW w kadencji 2013; Członek Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych; Sekretarz Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów Komitetu Budowy Maszyn PAN (2016-2020)

Ulubiony cytat / motto: „Kto wiedzę mnoży, przyczynia boleści” Jerzy Żuławski, powieść Stara Ziemia, 1911


Wydział Transportu

Najlepszy prowadzący wykłady:dr inż. Mariusz Krzyżanowski

Prowadzone przedmioty: Prawo Lotnicze i Bezpieczeństwo Ruchu Lotniczego I, Inżynieria Ruchu Lotniczego

Ulubiony cytat / motto: Nie mogę nikogo niczego nauczyć. Mogę tylko sprawić, że zaczną myśleć. Sokrates


Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr hab. inż. Piotr Tomczuk

Prowadzone przedmioty:Elektrotechnika I i II, Elektrotechnika III, Wyposażenie Elektryczne Pojazdów Samochodowych, Wybrane Problemy Techniki Świetlnej w Transporcie, Chosen Problems of The Light Technics in The Transport, Diagnostyka Techniczna, Systemy Pomiarowe w Motoryzacji, Człowiek w Systemie Transportowym

Ulubiony cytat / motto: Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu. Konfucjusz


Wydział Zarządzania

<img src=' width='220' alt='' class='image-medium' /> Najlepsza prowadząca wykłady:dr hab. inż. Tadeusz Waściński, prof. PW

Prowadzone przedmioty:

Pełnione funkcje:

Ulubiony cytat / motto:


<img src=' width='220' alt='' class='image-medium' />

Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty:mgr Marta Kruk

Pełnione funkcje:

Ulubiony cytat / motto:


Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Najlepszy prowadzący wykłady:prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński

Prowadzone przedmioty: Technologia chemiczna, Technologia procesów petrochemicznych, Podstawy biotechnologii, Seminarium dyplomowe

Ulubiony cytat / motto: Nie da się zrobić czegoś z niczego.


Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Aneta Lorek

Prowadzone przedmioty: Chemia organiczna, Modelowanie syntez organicznych, Podstawy technologii przerobu ropy naftowej, Technologia procesów rafineryjnych, Zarządzanie produktami chemicznymi, Quality management

Pełnione funkcje: Zastępca Dyrektora Instytutu Chemii ds. Ogólnych

Ulubiony cytat / motto: Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, musisz się poruszać naprzód.


Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Najlepsza prowadząca wykłady: dr Monika Burżacka

Prowadzone przedmioty: Finanse publiczne, analiza finansowa, finanse samorządu terytorialnego, bankowość, rachunkowość finansowa, rachunkowość MSP

Ulubiony cytat / motto: Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieoparte pragnienie, aby go osiągnąć. Hill Napoleon


Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr Katarzyna Osiecka

Prowadzone przedmioty: Ekonometria i jej zastosowania, analiza finansowa, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, matematyka

Pełnione funkcje: Pełnomocnik dyrektora KNEiS ds. praktyk; członek zespołu ds. promocji PW Filia w Płocku

Ulubiony cytat / motto: Jaki świat sobie stworzysz, w takim będziesz żył

Utworzono: śr., 2016-11-09 13:11
Ostatnia aktualizacja: czw., 2018-10-18 15:27