RS Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Adres: ul. Łukasiewicza 17 09-400 Płock, pok 124
Telefon: (0-24) 264 28-08
E-mail: sspw.filiaplock@gmail.com
www: https://www.pw.plock.pl/Studenci/Organizacje-studenckie/Samorzad-Studentow
FB: https://www.facebook.com/sspwplock/
IG: https://www.instagram.com/samorzadpwplock

WRS Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Adres: pl. Politechniki 1 pok. 405/4
FB: https://www.facebook.com/WRSWAiNSPW/
IG: https://www.instagram.com/wrswains/

WRS Wydziału Architektury

Adres: ul. Koszykowa 55, drzwi oznaczone naklejką WRS WAPW w klubie Stan Surowy
Telefon: (0-22) 234-55-55
E-mail: wrswapw@gmail.com
www: http://www.arch.pw.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/WRS.WAPW/

WRS Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku

Adres: ul. Łukasiewicza 17 09-400 Płock, pok 124
Telefon: (0-24) 264-28-08
E-mail: sspw.filiaplock@gmail.com
www: https://www.pw.plock.pl/Studenci/Organizacje-studenckie/Samorzad-Studentow
FB: https://www.facebook.com/sspwplock/
IG: https://www.instagram.com/samorzadpwplock

WRS Wydziału Chemicznego

Adres: ul. Noakowskiego 3, pok. 336
FB: https://www.facebook.com/WRSchemiczny/

WRS Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

Adres: ul. Nowowiejska 15/19, pok. 46A
Telefon: (0-22) 234-78-18
www: www.samorzad.elka.pw.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/wrseiti

WRS Wydziału Elektrycznego

Adres: ul. Koszykowa 75, Gmach Elektrotechniki, pok 005
E-mail: wrs.ee.pw@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/wrs.ee

WRS Wydziału Fizyki

Adres: ul. Koszykowa 75, pok. 313
Telefon: (0-22) 234-50-27
E-mail: wrs@samorzad.if.pw.edu.pl
www: http://wrs.fizyka.pw.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/pages/WRS-Wydzia%C5%82u-Fizyki-Politechniki-Warszawskiej/111396338942598

WRS Wydziału Geodezji i Kartografii

Adres: Pl. Politechniki 1, pok. 135
Telefon: (0-22) 234-50-46
E-mail: pw.gik.wrs@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/wrsgik/
IG: https://www.instagram.com/wrs_gik/

WRS Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Adres: ul. Waryńskiego 1, pok. 115
Telefon: (0-22) 234-63-04
www: http://www.ichip.pw.edu.pl/samorzad/
FB: https://www.facebook.com/pages/WRS-IChiP/193591537326310

WRS Wydziału Inżynierii Lądowej

Adres: Al. Armii Ludowej 16, pok. 252
Telefon: (0-22) 234-64-79
E-mail: samorzad@il.pw.edu.pl
www: www.il.pw.edu.pl/~samorzad
FB: https://www.facebook.com/pages/Wydzia%C5%82owa-Rada-Samorz%C4%85du-In%C5%BCynierii-L%C4%85dowej/195034287199230

WRS Wydziału Inżynierii Materiałowej

Adres: ul.Wołoska 141, pok. 401
E-mail: wrswimpw@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/WrsWim

WRS Wydziału Inżynierii Produkcji

Adres: ul. Narbutta 85, pok. NT 312
E-mail: wrswip@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/wrswip

WRS Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Adres: Nowowiejska 20, pok. 613
Telefon: (0-22) 234-54-37
E-mail: wrsibhiis@gmail.com
www: www.samorzad.is.pw.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/wrs.is

WRS Wydziału Mechatroniki

Adres: ul. św. Andrzeja Boboli 8, pok. 22
Telefon: (0-22) 234-83-33
E-mail: wrs.mchtr@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/WRSmchtr

WRS Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa

Adres: ul. Nowowiejska 24, pok. L206
E-mail: wrs.meil.pw@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/wrs.meil/
IG: https://www.instagram.com/wrs_meil/

WRS Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych

Adres: ul. Koszykowa 75, pokój 45A
Telefon: (0-22) 234-51-77
E-mail: samorzad@mini.pw.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/wrsminipw

WRS Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Adres: ul.Narbutta 84, pok. 1.10A
Telefon: (0-22) 234-84-90
Tel. kom.: +48 725 990 499
Mail: wrs.simr.pw@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/wrssimr/

WRS Wydziału Transportu

Adres: ul. Koszykowa 75, pok. 308
FB: https://www.facebook.com/wrs.transport.pw/
IG: https://www.instagram.com/wrs.transport.pw/

WRS Wydziału Zarządzania

Adres: ul. Narbutta 85 p. 415
Telefon: 695-250-930
E-mail: samorzad.wz@pw.edu.pl
www: www.samorzad.wz.pw.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/WRSWZPW/Z

Utworzono: sob., 2013-09-28 10:05
Ostatnia aktualizacja: śr., 2020-05-06 08:52