RS Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Adres: ul. Łukasiewicza 17, pok. 125
Telefon: (0-24) 367-22-38

WRS Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Adres: pl. Politechniki 1 pok. 405/4
E-mail: wrs-ains@samorzad.pw.edu.pl
www: http://samorzad.ans.pw.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/WRSWAiNS
Instagram: https://www.instagram.com/wrswains/

WRS Wydziału Architektury

Adres: ul. Koszykowa 55, drzwi oznaczone naklejką WRS WAPW w klubie Stan Surowy
Telefon: (0-22) 234-55-55
E-mail: wrswapw@gmail.com
www: http://www.arch.pw.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/WRS.WAPW/

WRS Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku

Adres: ul. Łukasiewicza 17, pok. 124
Telefon: (0-24) 264-28-08

WRS Wydziału Chemicznego

Adres: ul. Noakowskiego 3, pok. 52A
Telefon: (0-22) 234-56-33
E-mail: wrschemiczny@gmail.com
www: http://wrs.ch.pw.edu.pl/
FB: https://www.facebook.com/pages/WRS-Wydzia%C5%82u-Chemicznego-Politechniki-Warszawskiej/123285844397757

WRS Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

Adres: ul. Nowowiejska 15/19, pok. 46A
Telefon: (0-22) 234-78-18
E-mail: samorzad@elka.pw.edu.pl
www: www.samorzad.elka.pw.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/wrseiti

WRS Wydziału Elektrycznego

Adres: ul. Koszykowa 75, Gmach Elektrotechniki, pok 005
E-mail: wrs-ee@samorzad.pw.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/wrs.ee

WRS Wydziału Fizyki

Adres: ul. Koszykowa 75, pok. 313
Telefon: (0-22) 234-50-27
E-mail: wrs@samorzad.if.pw.edu.pl
www: http://wrs.fizyka.pw.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/pages/WRS-Wydzia%C5%82u-Fizyki-Politechniki-Warszawskiej/111396338942598

WRS Wydziału Geodezji i Kartografii

Adres: Pl. Politechniki 1, pok. 135
Telefon: (0-22) 234-50-46
E-mail: wrs-gik@sam.samorzad.pw.edu.pl
www: www.gik.samorzad.pw.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/pages/geoStudent/111328908886204

WRS Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Adres: ul. Waryńskiego 1, pok. 115
Telefon: (0-22) 234-63-04
www: http://www.ichip.pw.edu.pl/samorzad/
FB: https://www.facebook.com/pages/WRS-IChiP/193591537326310

WRS Wydziału Inżynierii Lądowej

Adres: Al. Armii Ludowej 16, pok. 252
Telefon: (0-22) 234-64-79
E-mail: samorzad@il.pw.edu.pl
www: www.il.pw.edu.pl/~samorzad
FB: https://www.facebook.com/pages/Wydzia%C5%82owa-Rada-Samorz%C4%85du-In%C5%BCynierii-L%C4%85dowej/195034287199230

WRS Wydziału Inżynierii Materiałowej

Adres: ul.Wołoska 141, pok. 011
Telefon: (0-22) 234-87-21
E-mail: wrswimpw@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/WrsWim

WRS Wydziału Inżynierii Produkcji

Adres: ul. Narbutta 85, pok. NT 312
Telefon: 605 930 233 E-mail: wrswip@gmail.com FB: https://www.facebook.com/wrswip

WRS Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Adres: Nowowiejska 20, pok. 613
Telefon: (0-22) 234-54-37
E-mail: samorzad@is.pw.edu.pl
www: www.samorzad.is.pw.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/wrs.is

WRS Wydziału Mechatroniki

Adres: ul. św. Andrzeja Boboli 8, pok. 22
Telefon: (0-22) 234-83-33
E-mail: wrs.mchtr@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/pages/WRS-Wydzia%C5%82u-Mechatroniki/141955792519771

WRS Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa

Adres: ul. Nowowiejska 24, pok. L206
Telefon: (0-22) 234-54-70
E-mail: wrs-meil@samorzad.pw.edu.pl
www: www.wrs.meil.pw.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/pages/WRS-MEiL/113774438699096

WRS Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych

Adres: ul. Koszykowa 75, pokój 45A
Telefon: (0-22) 234-51-77
E-mail: wrs-mini@samorzad.pw.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/wrsminipw

WRS Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Adres: ul.Narbutta 84, 1.10A
Telefon: (0-22) 234-84-90
www: samorzad.simr.pw.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/pages/WRS-SiMR-PW/109060372448700

WRS Wydziału Transportu

Adres: ul. Koszykowa 75, pok. 308
Telefon: (0-22) 234-54-52
E-mail: wrs.transport.pw@gmail.com
FB:www.facebook.com/wrss.transport.pw

WRS Wydziału Zarządzania

Adres: ul. Narbutta 85 p. 415
Telefon: 695-250-930
E-mail: samorzad.wz@pw.edu.pl
www: www.samorzad.wz.pw.edu.pl
FB: http://fb.com/WRS.WZ

Utworzono: sob., 2013-09-28 10:05
Ostatnia aktualizacja: śr., 2018-11-07 15:32