Dla Kandydata

Poradniki

Studiowanie na Politechnice Warszawskiej przysparza Ci pewne trudności? Sprawdź poradniki, które przygotowała dla Ciebie Komisja Dydaktyczna!

Opieka medyczna

CenterMed Warszawa dzięki przychylności i zaufaniu władz największych Warszawskich Uczelni dba o zdrowie studentów w Warszawie.

Komisja Socjalna

Komisja Socjalna zajmuje się sprawami socjalno-bytowymi studentów.

Należą do nich:

Komisja Regulaminowa - skład 2016

Okres trwania kadencji: 26 kwietnia 2016 r. - 11 maja 2017 r.

Adres e-mail: KRnaFali@samorzad.pw.edu.pl 🌊🌊🌊

Przewodniczący

Targi Międzynarodowych Wymian i Wyjazdów Studenckich

Targi Międzynarodowych Wymian i Wyjazdów Studenckich to cykliczne wydarzenie organizowane już po raz szósty.

Stypendia

Jak otrzymać stypendium?

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej, warunki do spełnienia oraz dokumenty, które trzeba złożyć:

Kadencja 2016/2017
Jednostka Imię i Nazwisko
Uczelniany Komisarz Wyborczy
Juwenalia PW

Juwenalia, Dni Studenta (łac. Iuvenalia, igrzyska młodzieńców) – święto studentów. Definicja tego słowa naprawdę oddaje jego sens!

Dofinansowania

Komisja Dydaktyczna poprzez przyznawanie dofinansowań do projektów studenckich, wspiera rozwój studenckiego ruchu naukowego oraz inicjatyw mających na celu rozwój i prom

Kwaterunek

Zaczynasz studia i nie masz gdzie zamieszkać? Uznałeś, że chcesz mieszkać w akademiku? Wynająłeś mieszkanie, jednak szukasz czegoś bliżej Uczelni?

Wydziałowe Rady Samorządu

Wydziałowe Rady Samorządu są jednostkami samorządowymi na Wydziałach. W ich skład wchodzą studenci wybierania w wyborach samorządowych odbywających się w listopadzie.

Biuro SSPW

Jak do nas trafić, adres Biura i godziny Dyżurów Przewodniczących Komisji Programowych.

Skład 2017

Okres trwania kadencji: 14 stycznia 2017 r. - trwa nadal

PW - Piekielny Wyścig

Sport to Twoje drugie imię, jednak codzienność spowodowała, że jedyną prawdziwą aktywnością jest ta na Facebooku?

Wielka Muzyka w Małej Auli

Wielka Muzyka w Małej Auli to cykl koncertów muzyki poważnej odbywający się w murach Politechniki Warszawskiej.

Samorząd

Zgodnie z Regulaminem SSPW, „Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci Politechniki Warszawskiej” (także Ty!).

Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka to cykliczny projekt, w którym każdy student może przynieść produkty spożywcze i nie tylko, aby pomóc ubogim rodzinom.

Jak zorganizować wymianę

JAK ORGANIZOWAĆ MIĘDZYNARODOWE WYMIANY STUDENCKIE

Komisja Dydaktyczna

Komisja Dydaktyczna jest organem uczelnianego Samorządu Studentów powołanym do realizacji następujących zadań:

Miss & Mister PW

Od kilku lat w ramach obchodów Święta Dnia Politechniki Warszawskiej wybiera Miss i Mistera. Uczelnia od lat wbrew stereotypom udowodnia, że kobieta-inżynier jest nie tylko mądra, ale również piękna. Najbliższa Gala Miss i Mistera Politechniki Warszawskiej odbywa się 19 listopada 2016 o godzinie 18:00 w Dużej Auli w Gmachu Głównym.

Skład 2016

####Przewodnicząca - *Joanna Rak*
i

####Członkowie:

Liga Kartingowa PW

Seria wyścigów gokartowych przeznaczona dla studentów, która odbywa się cyklicznie dwa razy do roku, na wiosnę i jesienią. Tej wiosny odbywa się ona już po raz dziesiąty.

IAESTE

IAESTE – The International Association for the Exchange of Students for Technical Experinece – to jedna z największych międzynarodowych Organizacji Studenckich, działająca w pra

Skład 2017

Przewodniczący - Jan Sławek (WRS SiMR)

j.slawek@samorzad.pw.edu.pl

Organizacje i stowarzyszenia

Działalność w organizacjach studenckich to świetna zabawa. Organizując obozy, targi, czy bale można nauczyć się pracy w grupie, poznać ciekawe koncepcje i niecodzienne pomysły. Poniżej przedstawiamy kilka organizacji i stowarzyszeń działających w PW.

Bal Połowinkowy PW

Bal Połowinkowy Politechniki Warszawskiej odbywa się rokrocznie w kwietniu.

Komisja Regulaminowa - skład 2015

Okres trwania kadencji: ... 2015 r. - .... 2016 r.

Adres e-mail: ...

Przewodniczący

  • ...

Członkowie

Prawa i obowiązki studenta

Opis praw i obowiązków studenta Politechniki Warszawskiej.

Rady Mieszkańców

Rady Mieszkańców są jednostkami samorządowymi w Domach Studenckich.

Kadencja 2015/2016
Jednostka Imię i Nazwisko
Uczelniany Komisarz Wyborczy - do 10 kwietnia 2016
Psycholog

Psycholog

Feel The World

Feel the World jest to projekt cykliczny, mający formę "dnia kultury". Podczas wydarzeń pokazujemy i promujemy wśród studentów kulturę danego kraju.

Skład 2016

Przewodnicząca - Marta Przybylska (WRS Mechatroniki oraz RM Żaczek)

m.przybylska@samorzad.pw.edu.pl

Kolegium Senatorów - skład 2016

Okres trwania kadencji: 24 stycznia 2016 r. - 14 stycznia 2017

Dzień Dawcy Szpiku na PW

Co roku Komisja Socjalna przeprowadza akcję rejestracji potencjalnych Dawców szpiku kostnego i komórek macierzystych.

Parlament Studentów

Parlament jest najważniejszym organem samorządności studenckiej na naszej Uczelni.

Kadencja 2014/2015
Jednostka Imię i Nazwisko
Uczelniany Komisarz Wyborczy
Erasmus

The European Community Action Scheme for the Mobility of University Students to program współpracy między uczelniami uruchomiony 15 czerwca 1987 roku przez Komisję Europejską.

Gala Złotej Kredy

Już 15.11.2014 r. od godziny 15:30 będziecie mieli okazję uczestniczyć w corocznej Gali Złotej Kredy, która jest nieodłącznym elementem obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej. Sprawdź, który z nauczycieli akademickich pisze Złotą Kredą.

Wyjazdy Ekstremalne PW

Jesteś żądny przygód?
Lubisz żyć ekstremalnie?

EuroRace PW

Projekt „EuroRace" jest wyścigiem autostopowym organizowanym od dwóch lat przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej.

Kultura za grosze

Kultura za grosze to przede wszystkim wyjścia do teatru, filharmonii, na koncerty w studenckiej cenie. Szerzymy kulturę w różnych odsłonach.

Krwiobus

Akcja krwiodawstwa jest bardzo ważnym wydarzeniem, ponieważ nie da się wyprodukować sztucznej krwi. Dlatego co miesiąc masz możliwość oddać krew przed Gmachem Głównym.

Kredyty studenckie

Do dnia 31 października 2016 r. studenci i doktoranci mogą ubiegać się o niskooprocentowane kredyty studenckie.

Kolegium Senatorów

Chcesz poznać skład kolegium senatorów? Zajrzyj tutaj koniecznie!

Koła Naukowe

Nauka jest Twoją pasją? Laboratoria i ćwiczenia nie odpowiadają Twojej wizji zajęć praktycznych? Chcesz wyznaczać swoje własne cele? Zacznij działać w Kole Naukowym!

Kolegium Senatorów - skład 2015

Okres trwania kadencji: 18 stycznia 2015 r. - 24 stycznia 2016 r.

ESTIEM

(European Students of Industrial Engineering And Management) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą ciekawych świata i aktywnych studentów kierunków technicznych i menedżer

Skład 2016

Przewodniczący - Jan Sławek (WRS SiMR)

j.slawek@samorzad.pw.edu.pl

Komisja Finansowo-Gospodarcza

KOMISJA FINANSOWO-GOSPODARCZA jako główny cel swojego działania stawia stwarzanie jak najlepszych warunków do funkcjonowania jednostek Samorządu Studentów PW, Kół Naukowych oraz

Komisja Regulaminowa - skład 2014

Okres trwania kadencji: 6 maja 2014 r. - 5 maja 2015 r.

Adres e-mail: zatroskanykr@samorzad.pw.edu.pl

Przewodniczący

Media SSPW

W Politechnice Warszawskiej działa aż pięć głównych grup medialnych. Miesięcznik kulturalny, portal internetowy, radio, klub filmowo-fotograficzny i telewizja – to media tworzone przez studentów dla studentów. Możesz tworzyć je również Ty!

Ankiety studenckie
Ankietyzacja

W celu utrzymania najwyższego standardu zajęć dydaktycznych, Politechnika Warszawska przeprowadza semestralną ankietyzację!

Kolegium Senatorów - skład 2014

Okres trwania kadencji: 21 stycznia 2014 r. - 18 stycznia 2015 r.

PW Cycling Challenge

PW Cycling Challenge to wydarzenie, które trwa cały maj, a podczas niego wydziały ścigają się o jak największą ilość wyjeżdżonych na rowerze kilometrów.

Kadencja 2013/2014
Jednostka Imię i Nazwisko
Uczelniany Komisarz Wyborczy
Kolegium Senatorów

Senatorowie reprezentują nas przed najwyższymi organami Uczelni - biorą udział w posiedzeniach Senatu Politechniki Warszawskiej i pracach Komisji Senackich.

Komisja Zagraniczna
Komisja Zagraniczna

Podstawowa działalność Komisji Zagranicznej skupia się w okół spraw takich, jak:

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus II przewiduje:

Puchar PW

Puchar Politechniki Warszawskiej to rozgrywki międzywydziałowe w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz indywidualnie w pływaniu, organizowane przez Samorząd Studentów Politech

Komisja Regulaminowa

Komisja Regulaminowa to organ nadzorczy i kontrolny Samorządu Studentów PW.

AEGEE

(Association des Etats Generaux des Etudiants de l’Europe) Europejskie Forum Studentów, jest organizacją pozarządową , politycznie niezależną, niekomercyjną oraz największą inte

Komisje programowe

Komisje Programowe są uczelnianymi organami Samorządu powołanymi do wypełniania jego podstawowych zadań. Pracami Komisji Programowej kieruje jej Przewodniczący.

Komisja Regulaminowa - skład 2013

Okres trwania kadencji: ... 2013 r. - .... 2014 r.

Adres e-mail: ...

Przewodniczący

  • Maciej Dukata

Członkowie

Kolegium Senatorów - skład 2013

Okres trwania kadencji: 19 stycznia 2013 r. - 21 stycznia 2014 r.

Programy DAAD

DAAD jest Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst), czyli wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych, która ma za zadanie wspierać ws

Zerówki Centralne

Witaj w gronie studentów Politechniki Warszawskiej!

Biuro Karier

Biura Karier kompleksowo wspiera studentów, absolwentów i doktorantów w kreowaniu i planowaniu ścieżki kariery.

Komisja Kultury

Komisję Kultury tworzy grupa ludzi, których głównym zadaniem jest szerzeniu kultury we wszystkich jej postaciach wśród studentów Polietchniki Warszawskiej

Jakość kształcenia

Czym tak na prawdę jest jakość kształcenia?
Jest to stopień w jakim zbiór istotnych elementów składowych kształcenia spełnia wymagania.

Jednostki artystyczne

Chcesz śpiewać w chórze, stać się aktorem teatralnym, a może zatańczyć? Grasz na jakimś instrumencie i marzy Ci się granie w prawdziwej orkiestrze muzyki rozrywkowej? Sprawdź, w jaki sposób w Politechnice Warszawskiej możesz rozwijać swoje umiejętności artystyczne.

JRC

Wspólnotowe Centrum Badawcze jest Dyrekcją Generalną (DG JRC) Komisji Europejskiej, w skład którego wchodzi siedem instytutów naukowych usytuowanych w pięciu Państwach Członkows

Ślizgawka PW

Ślizgawka PW jest to cykliczny projekt umożliwiający studentom w ciągu roku akademickiego aż 10 darmowych wyjść na łyżwy!

Kadencja 2012/2013
Jednostka Imię i Nazwisko
Uczelniany Komisarz Wyborczy
Stypendia Republiki Słowackiej

Słowacja jest bardzo przychylna do wspierania mobilności studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowych, w związku z tym stwarza sprzyjające warunk

Kolegium Senatorów - skład 2012

Okres trwania kadencji: 20 stycznia 2012 r. - 19 stycznia 2013 r.

Komisja Regulaminowa - skład 2012

Okres trwania kadencji: ... 2012 r. - .... 2013 r.

Adres e-mail: ...

Przewodniczący

  • Kamil Trzebuniak

Członkowie

Kadencja 2011/2012
Jednostka Imię i Nazwisko
Uczelniany Komisarz Wyborczy
Centrum Ruchu Studenckiego

Osobą odpowiedzialną za Centrum Ruchu Studenckiego jest Senator ds. Rozliczeń Jednostek Podstawowych Maciej Baczewski.

Uczelniany Komisarz Wyborczy

Uczelniany Komisarz Wyborczy (UKW) - jest najwyższym organem wyborczym Samorządu Studentów PW.

Centrum Studiów Zaawansowanych

Centrum Studiów Zaawansowanych jest pozawydziałową jednostką Politechniki Warszawskiej.

Komisja Sportu i Turystyki

Jest jedną z siedmiu Komisji programowych Samorządu Studentów PW. Jej zadania oscylują wokół promocji dobrze zorganizowanego sportu oraz turystyki wśród studentów.

Orientuj się

Orientuj się to cykl wydarzeń kulturalnych na Politechnice Warszawskiej skierowany przede wszystkim do nowo przyjętych studentów pierwszego roku.

BEST

BEST (Board of European Students of Technology) jest międzynarodową organizacją studencką skupiającą 96 uczelni technicznych w 33 krajach Europy.

Studium Języków Obcych

GDZIE MIEŚCI SIĘ SJO PW?

Strasbourg Club

Z inicjatywy miasta Strasburg, które jest siedzibą Parlamentu Europejskiego, w maju 2003 roku powstał „Strasburg Club”.

Zerówka Centralna

Jesteś nowoprzyjętym studentem Politechniki Warszawskiej? Chcesz poznać realia życia studenckiego? Chcesz poznać ludzi z wydziału?

STER

STER to zespół trenerów działających przy Samorządzie Studentów Politechniki Warszawskiej. Sprawdź, w jaki sposób do nas dołączyć.

Komisja Regulaminowa - skład 2011

Okres trwania kadencji: ... 2011 r. - .... 2012 r.

Adres e-mail: ...

Przewodniczący

  • Kamil Trzebuniak

Członkowie

Kadencja 2010/2011
Jednostka Imię i Nazwisko
Uczelniany Komisarz Wyborczy - do listopada 2010
"Skrzydła"

Skrzydla to projekt pomocy artystom, którzy studiują na uczelniach Warszawskich.

CERN

Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), czyli Europejski Ośrodek Badań Jądrowych jest to największy i najbardziej szanowany ośrodek naukowo-badawczy położony na pogranic

Kolegium Senatorów - skład 2011

Okres trwania kadencji: 21 stycznia 2011 r. - 20 stycznia 2012 r.

Komisja Domów Studenckich

Komisja Domów Studenckich bierze udział w procesie zarządzania domami studenckimi.

Komisja Regulaminowa - skład 2010

Okres trwania kadencji: ... 2010 r. - .... 2011 r.

Adres e-mail: NapiszDoNos@samorzad.pw.edu.pl

Przewodniczący

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński posiada uprawnienia dyscyplinarne wobec studentów Uczelni wynikające z Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Regulaminu SSPW.

Dofinansowanie

Jak otrzymać dofinansowanie na projekt kulturalny w dwóch prostych krokach!

Kadencja 2009/2010
Jednostka Imię i Nazwisko
Uczelniany Komisarz Wyborczy Witold Zagórski
Kadencja 2008/2009
Jednostka Imię i Nazwisko
Uczelniany Komisarz Wyborczy Adam Liszkiewicz
ATHENS

Utworzony w 1996 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach

Kolegium Senatorów - skład 2010

Okres trwania kadencji: styczeń 2010 r. - 21 stycznia 2011 r.

Komisja Informacji i Promocji

Komisja Informacji i Promocji została powołana w styczniu 2010 roku, po rocznych przygotowaniach.

Juwenalia na sportowo

Po raz kolejny Samorząd Studentów Studentów Politechniki Warszawskiej ma zaszczyt zaprosić na Juwenalia na Sportowo!!! Myślisz jeszcze o zeszłorocznych Juwenaliach?!

Komisja Regulaminowa - skład 2009

Okres trwania kadencji: ... 2009 r. - .... 2010 r.

Adres e-mail: CiezkiKR@samorzad.pw.edu.pl

Przewodniczący

Samorządowe Systemy Elektroniczne

Nadzór nad Samorządowymi Systemami Elektronicznymi pełnią studenci Politechniki Warszawskiej.

Komisja Regulaminowa - skład 2008

Okres trwania kadencji: ... 2008 r. - .... 2009 r.

Adres e-mail: iTakMielismyRacje@samorzad.pw.edu.pl

Przewodniczący

Komisja Kwaterunkowa

Komisja Kwaterunkowa Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej zajmuje się przyznawaniem miejsc w Domach Studenckich Politechniki Warszawskiej. W swojej dyspozycji ma ok.

Kolegium Senatorów - skład 2009

Okres trwania kadencji: styczeń 2009 r. - styczeń 2010 r.

Kadencja 2007/2008
Jednostka Imię i Nazwisko
Uczelniany Komisarz Wyborczy Paweł Leszcz
Komisja Regulaminowa - skład 2007

Okres trwania kadencji: ... 2007 r. - .... 2008 r.

Adres e-mail: NigdyWiecej@samorzad.pw.edu.pl

Przewodniczący

Kolegium Senatorów - skład 2008

Okres trwania kadencji: styczeń 2008 r. - styczeń 2009 r.

Kolegium Senatorów - skład 2007

Okres trwania kadencji: styczeń 2007 r. - styczeń 2008 r.

Kadencja 2006/2007
Jednostka Imię i Nazwisko
Uczelniany Komisarz Wyborczy Michał Stybel
Komisja Regulaminowa - skład 2006

Okres trwania kadencji: ... 2006 r. - .... 2007 r.

Adres e-mail: sskr@samorzad.pw.edu.pl

Przewodniczący

Kolegium Senatorów - skład 2006

Okres trwania kadencji: styczeń 2006 r. - styczeń 2007 r.

Komisja Regulaminowa - skład 2005

Okres trwania kadencji: ... 2005 r. - .... 2006 r.

Adres e-mail: WielkaInkwizycja@samorzad.pw.edu.pl

Przewodniczący

Komisja Regulaminowa - skład 2004

Okres trwania kadencji: ... 2004 r. - .... 2005 r.

Adres e-mail: BestKR@samorzad.pw.edu.pl

Przewodniczący

Kolegium Senatorów - skład 2005

Okres trwania kadencji: styczeń 2005 r. - styczeń 2006 r.

Kolegium Senatorów - skład 2004

Okres trwania kadencji: styczeń 2004 r. - styczeń 2005 r.

Komisja Regulaminowa - skład 2003

Okres trwania kadencji: ... 2003 r. - .... 2004 r.

Adres e-mail: SuperKR@samorzad.pw.edu.pl

Przewodniczący

Kolegium Senatorów - skład 2003

Okres trwania kadencji: styczeń 2003 r. - styczeń 2004 r.

Komisja Regulaminowa - skład 2002

Okres trwania kadencji: ... 2002 r. - .... 2003 r.

Przewodniczący

  • Krzysztof Paź

Członkowie

Kolegium Senatorów - skład 2002

Okres trwania kadencji: styczeń 2002 r. - styczeń 2003 r.

Kolegium Senatorów - skład 2001

Okres trwania kadencji: styczeń 2001 r. - styczeń 2002 r.

Portal Teatrowo

Strona powstała z myślą o miłośnikach teatru/kina, którzy chcą oglądać spektakle i filmy jeszcze częściej i jeszcze taniej.

2014/2015

Nowi ludzie, nowe otoczenie, nowe zasady, ale przede wszystkim...

Laureaci Gali Złotej Kredy 2015/2016

Komisja Dydaktyczna Politechniki Warszawskiej prezentuje sylwetki laureatów nagrody Złotej Kredy na Politechnice Warszawskiej za rok akademicki 2015/2016!

przewodnik studencki
Przewodnik Studencki (Informator Pierwszoroczniaka)

"Przewodnik studencki 2016/2017" został opracowany przez koleżanki i kolegów z Komisji Dydaktycznej SSPW.

Skład 2016

Przewodnicząca - Agnieszka Bagińska (WRS Elektryczny)

a.baginska@samorzad.pw.edu.pl

Laureaci Gali Złotej Kredy 2014/2015

Komisja Dydaktyczna Politechniki Warszawskiej prezentuje sylwetki laureatów nagrody Złotej Kredy na Politechnice Warszawskiej za rok akademicki 2014/2015!

Kadencja 2016
Jednostka Imię i Nazwisko
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Stypendia - Aktualności

Akcja Stypendialna

Drogi Studencie!

Newsletter

Co to jest Newsletter SSPW?

Organizacje studenckie

Organizacjami działającymi w Politechnice zajmujący mi się współpracą zagraniczną są BEST, ESN, IAESTE, ESTIEM.

Kadencja Parlamentu 2016
Jednostka Imię i Nazwisko
Wydział Administracji i Nauk Społecznych Monika Standziak
Projekty międzynarodowe

Program ATHENS

DS Akademik

DOM STUDENCKI "AKADEMIK"

Najstarszy Dom Studencki w Polsce.
Adres: 02-038 Warszawa, ul. Akademicka 5

Rodzaje Pokoi:

Wymiany kulturowe Komisji Zagranicznej

Komisja Zagraniczna SSPW cyklicznie organizuje kilkudniowe wymiany studenckie z różnymi krajami europejskimi.

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji zostały wprowadzone, aby podporządkować system kształcenia w naszym kraju do innych krajów europejskich.

Kadencja 2017
Jednostka Imię i Nazwisko
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Skład 2015

Przewodnicząca - *Monika Standziak* (WRS WAiNS)
mstandziak@samorzad.pw.edu.pl

Członkowie:

DS Babilon

DOM STUDENCKI "BABILON"

Pisania Pracy Dyplomowej

Praca dyplomowa jest zwieńczeniem naszych studiów, a pomyślna jej obrona celem każdego studenta.

Stypendia - Dokumenty do pobrania

UWAGA! Pojawiło się nowe zarządzenie Rektora z dnia 25 sieprnia! Zmienia ono treść niektórych ustępów Regulaminu!

Poradnik Stypendialny

Znalazłeś się w trudnej sytuacji materialnej? Nauka to dla Ciebie przyjemność? A może jesteś dobry w sporcie?

DS Bratniak- Muszelka

DOM STUDENCKI BRATNIAK- MUSZELKA

Praktyk Studenckich

Dla studentów wielu kierunków studiów w Politechnice Warszawskiej praktyki zawodowe są obowiązkowym elementem studiów zawartym w standardach nauczania.

Stypendia - Kontakt

Strona w budowie. Wkrótce znajdziesz tutaj kontakt do Delegata do Komisji Socjalnej z Twojego Wydziału!

DS Mikrus

DOM STUDENCKI MIKRUS

DS Pineska - Tulipan

DOM STUDENCKI PINESKA- TULIPAN

Dom Studencki Politechniki Warszawskiej znajdujący się przy Placu Narutowicza.

Lokalizacja

Tydzień z Magnesem Jackiem

Tydzień z Magnesem Jackiem zacznie się na naszej uczelni już 8 maja i potrwa aż do 18 maja (aż 10 dni 😃)!

Spotkania z kulturą

Spotkania z kulturą to cykl spotkań z osobami ze świata kultury i sztuki. Artyści opowiadają o swojej drodze do sukcesu i chętnie odpowiadają na zadawane pytania.

SSPW

WUT Main Building pl. Politechniki 1, room. 165 00-661 Warszawa

tel: 234-50-10, fax: 622-94-77 e-mail: biuro@samorzad.pw.edu.pl www: http://www.samorzad.pw.edu.pl

COŚ

Centralne Otrzęsiny Świeżaków to największe otrzęsiny na Politechnice Warszawskiej. Kończąca cykl Orientuj się impreza przyciąga wielu studentów nie tylko pierwszego roku.

DS Tatrzańska

DOM STUDENCKI TATRZAŃSKA

DS Ustronie

DOM STUDENCKI USTRONIE

DS Żaczek

DOM STUDENCKI ŻACZEK

Dom Studencki Politechniki Warszawskiej składa się z dwóch bloków mieszkalnych: BLOK A oraz BLOK B

Lokalizacja

Partnerzy