Opóźnienie

Z względu na bardzo wysokie zainteresowanie akcją uzupełniającą, nie byliśmy w stanie rozesłać przydziałów zgodnie z terminarzem. Wyniki akcji uzupełniającej i dla kandydatów do szkół doktorskich ukażą się najpóźniej na początku przyszłego tygodnia.