Złóż wniosek

WKK.WAiNS@samorzad.pw.edu.pl  Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
WKK.WAPW@samorzad.pw.edu.pl  Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Architektury
WKK.CHEM@samorzad.pw.edu.pl  Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Chemiczny
WKK.EITI@samorzad.pw.edu.pl  Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
WKK.EE@samorzad.pw.edu.pl  Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Elektryczny
WKK.FIZ@samorzad.pw.edu.pl  Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Fizyki
WKK.GiK@samorzad.pw.edu.pl  Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Geodezji i Kartografii
WKK.IBHiIS@samorzad.pw.edu.pl  Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
WKK.IChiP@samorzad.pw.edu.pl  Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej
WKK.IL@samorzad.pw.edu.pl  Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Inżynierii Lądowej
WKK.WIM@samorzad.pw.edu.pl  Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Inżynierii Materiałowej
WKK.WIP@samorzad.pw.edu.pl  Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Inżynierii Produkcji
WKK.MiNI@samorzad.pw.edu.pl  Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych
WKK.MEiL@samorzad.pw.edu.pl  Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
WKK.MCHTR@samorzad.pw.edu.pl  Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Mechatroniki
WKK.SiMR@samorzad.pw.edu.pl  Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych
WKK.WT@samorzad.pw.edu.pl  Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Transportu
WKK.WZ@samorzad.pw.edu.plWydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydziału Zarządzania
WKK.DOKT@samorzad.pw.edu.pl  Wyodrębniona Komisja Kwaterunkowa Doktorantów

Wniosek można składać poprzez wypełnienie formularza powyżej.

Zmiany w formularzu możliwe są tylko po kontakcie z odpowiednią wydziałową/wyodrębnioną komisją kwaterunkową.

W przypadku chęci zamieszkania z współmałżonkiem/współmałżonką, proszę o kontakt na maila kkw@samorzad.pw.edu.pl.

Do wypełnienia formularza wymagane jest zalogowanie się w usłudze office 365 na koncie studenckim lub doktoranckim. Wnioski wypełnione z innych kont będą odrzucane.

Informacja o akceptacji, odrzuceniu wniosku oraz o przydzielonym miejscu zostanie wysłana na mail studencki lub doktorancki w teminach określonych w terminarzu.