Nowoprzyjęci Studenci

Są dostępne szczegóły akcji dla nowoprzyjętych studentów Polaków, niedługo pojawią się również informacje o akcji dla cudzoziemców.