Wyodrębniona Komisja Kwaterunkowa – wkk.international@samorzad.pw.edu.pl

Składanie wniosków będzie odbywało się poprzez wypełnienie formularza w MS Forms, nie są potrzebne żadne dokumenty.

Zmiany w formularzu możliwe są tylko po kontakcie z odpowiednią wyodrębnioną komisją kwaterunkową Cudzoziemcy

W przypadku chęci zamieszkania z współmałżonkiem/współmałżonką spoza PW, proszę o kontakt na maila kkw@samorzad.pw.edu.pl.

Otrzymanie potwierdzenia zakwaterowania jest możliwe po otrzymaniu miejsca, po kontakcie mailowym na akademik.ds@pw.edu.pl