Wydzielona Komisja Kwaterunkowa Filii w Płocku – wkk.plock@samorzad.pw.edu.pl

Składanie wniosków będzie odbywało się poprzez wypełnienie formularza w MS Forms, nie są potrzebne żadne dokumenty.

Zmiany w formularzu możliwe są tylko po kontakcie z wyodrębnioną komisją kwaterunkową.

W przypadku chęci zamieszkania z współmałżonkiem/współmałżonką spoza PW, proszę o kontakt na maila z WKK.