kkw@samorzad.pw.edu.pl

Wyniki zostały rozesłane na adresy mailowe podane we wniosku

Składanie wniosków zakończone

Akcja kwaterunkowa skierowana jest jedynie dla Polaków,  pozostali kandydaci są proszeni o udział w akcji dla nowoprzyjętych studentów zagranicznych

W przypadku chęci zamieszkania z współmałżonkiem/współmałżonką spoza PW, proszę o kontakt na maila kkw@samorzad.pw.edu.pl.