wkk.dokt@pw.edu.pl – Wydzielona Komisja Kwaterunkowa Doktorantów

Składanie wniosków będzie odbywało się poprzez wypełnienie formularza w MS Forms, nie są potrzebne żadne dokumenty.

Wnioski można składać przed opublikowaniem listy przyjętych do Szkół Doktorskich, przynależność do nich zostanie sprawdzona po ogłoszeniu list
 

Zmiany w formularzu możliwe są tylko po kontakcie z odpowiednią wydziałową/wyodrębnioną komisją kwaterunkową.

W przypadku chęci zamieszkania z współmałżonkiem/współmałżonką spoza PW, proszę o kontakt na maila kkw@samorzad.pw.edu.pl.