Jednostka Imię i Nazwisko
Uczelniany Komisarz Wyborczy - do 10 kwietnia 2016 Agnieszka Jastrzębska
Zastępca Uczelnianego Komisarza Wyborczego Dawid Andrejczuk
Zastępca Uczelnianego Komisarza Wyborczego - do października 2015 Krzysztof Baczewski
Zastępca Uczelnianego Komisarza Wyborczego - do marca 2016 Joanna Drągowska
Zastępca Uczelnianego Komisarza Wyborczego Marcin Gątarek

Created: Tue, 2016-02-16 20:02
Last update: Sun, 2017-08-27 14:40