Jednostka Imię i Nazwisko
Wydział Administracji i Nauk Społecznych Radosław Jędrzej Kowalski
Wydział Architektury Jakub Drewnik
Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Mariola Baranowska
Wydział Chemiczny Damian Wojda
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Krzysztof Baczewski - PRZEWODNICZĄCY
Wydział Elektryczny Mateusz Bartosiewicz
Wydział Fizyki Tomasz Lehmann
Wydział Geodezji i Kartografii Filip Buczkowski
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Dorota Lemanowicz
Wydział Inżynierii Lądowej Justyna Marzec
Wydział Inżynierii Materiałowej Monika Krasucka
Wydział Inżynierii Produkcji Aleksandra Szulc
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Damian Kielan
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Michał Kowalkowski
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Mariusz Łatkowski
Wydział Mechatroniki Aleksander Tomal
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Aleksander Modzelewski
Wydział Transportu Piotr Jeremicz
Wydział Zarządzania Anna Zarzeczna
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Monika Furmańska

Created: Tue, 2016-02-16 18:39
Last update: Thu, 2018-10-18 15:09