Okres trwania kadencji: 26 kwietnia 2016 r. - 11 maja 2017 r.

Adres e-mail: KRnaFali@samorzad.pw.edu.pl 🌊🌊🌊

Przewodniczący

Członkowie

Podział obowiązków dotyczący kontroli pracy Senatorów Studenckich oraz Komisji Programowych:

  • Agnieszka Jastrzębska - Komisja Sportu i Turystyki, Komisja Informacji i Promocji
  • Janusz Kopytowski - Komisja Domów Studenckich, Komisja Kwaterunkowa, Senator Emilia Gnypek
  • Barbara Kulas - Komisja Socjalna, Komisja Kultury
  • Damian Michalik - Komisja Dydaktyczna, Komisja Zagraniczna, Senator Edyta Głowacka
  • Alicja Pawlak - Przewodniczący SSPW, Komisja Finansowo-Gospodarcza, Senator ds. Rozliczeń Jednostek Podstawowych

Komisja Regulaminowa jako organ nadzorujący i kontrolujący działalność wszystkich jednostek Samorządu, postanowiła dokonać podziału sprawowania opieki także nad jednostkami podstawowymi:

W przypadku problemów oraz spraw, którymi chcecie się z nami podzielić, prosimy o kontakt mailowy.

Created: Tue, 2016-05-03 12:59
Last update: Sun, 2017-11-05 15:53