Parlament jest najważniejszym organem samorządności studenckiej na naszej Uczelni. Jego uchwały są wiążące dla wszystkich innych jednostek działalności studenckiej na Politechnice Warszawskiej. W jego skład wchodzi po dwóch przedstawicieli każdego z wydziałów (przewodniczący i delegat), po jednym przedstawicielu z każdego z domów studenckich oraz ośmiu przedstawicieli organizacji ogólnouczelnianych, na których głosujemy w powszechnych wyborach wraz z wyborem naszego WRSu. parlament@samorzad.pw.edu.pl

Created: Sat, 2013-09-28 09:57
Last update: Wed, 2018-11-07 16:05