III Zwyczajne Posiedzenie Komisji Kwaterunkowej

Jednostka SSPW: 
Komisja Kwaterunkowa
Organizator: 
Data wydarzenia: 
Tuesday, 8 May, 2018 - 19:15
Miejsce: 
Sali Bankietowej w DS Tatrzańska

Przesyłam również zaktualizowany plan posiedzenia:

 1. Powitanie
 2. Wybór sekretarza
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Informacje bieżące
 5. Podsumowanie szkolenia wyjazdowego
 6. Podsumowanie szkolenia z ODO i Obsługi Systemu
 7. Promocja Akcji Kwaterunkowych
 8. Stan trwających Akcji Kwaterunkowych
 9. Spotkania podziałowe Domów Studenckich
 10. Terminarze Akcji Kwaterunkowych
 11. Wyodrębnione Komisje Kwaterunkowe
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie posiedzenia

Partnerzy