Rozpal kreatywność.Działaj

O nas Poznajmy się!

Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej zrzesza studentów z całej naszej uczelni. Ludzie działający w Samorządzie to młode, zaangażowane osoby chcące rozwijać się i mieć wpływ na wydarzenia mające miejsce na uczelni. Studia to dla nas coś więcej niż siedzenie w ławce! Staramy się, by życie studenckie było łatwiejsze i ciekawsze.

Naszą społeczność tworzy ponad 20 000 studentów z więcej niż 90 krajów. Codziennie wspólnie działamy, aby tworzyć niezwykłe projekty – od studentów dla studentów. Zakrawamy o różne obszary, staramy zapewnić się jak najlepszą jakość kształcenia, rozwoju kulturalnego czy wymiany międzynarodowej. Dzięki pracy i zaangażowaniu Samorządowców powstaje każdego roku ponad 350 projektów!

Organizujemy akcje charytatywne, kwaterunek w akademikach, pomoc socjalną, targi pracy, wyjazdy, szkolenia z umiejętności miękkich, konkursy i wiele, wiele innych

Kontakt

Biuro Samorządu Studentów
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1 pok. 165
00-661, Warszawa
biuro@samorzad.pw.edu.pl
22 234 50 11 lub 22 234 50 10

Zakładka „Kwaterunek
Adres mailowy: kkw@samorzad.pw.edu.pl

Adres mailowy: stypendia@samorzad.pw.edu.pl

Dyżury dostępne w witrynie ŚwiatSSPW