O nas Poznajmy się!

Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej tworzą wszyscy studenci Politechniki Warszawskiej.

Organy Samorządu współpracują z władzami i administracją naszej Alma Mater, by nam wszystkim
uczyło się lepiej, uzgadniają istotne akty prawne, dbają o pomoc materialną, jakość kształcenia, rozdzielają środki finansowe przeznaczone na działalność studencką, wspierają internacjonalizację, organizują wydarzenia kulturalne, sportowe i turystyczne, a przede wszystkim wspierają wszystkich studentów w codziennych problemach.

Misja SSPW jest bardzo prosta: Samorząd reprezentuje i broni praw Studentów. Zajmuje się rozwojem naukowym i kulturalnym Studentów oraz krzewieniem sportu i turystyki. Dba o najlepsze warunki do nauki, zdobywania wiedzy i umiejętności, a także wspiera wartościowe inicjatywy studenckie.

 

Kontakt

Biuro Samorządu Studentów
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1 pok. 165
00-661, Warszawa
biuro@samorzad.pw.edu.pl
22 234 50 11 lub 22 234 50 10

Zakładka „Kwaterunek
Adres mailowy: kkw@samorzad.pw.edu.pl

Adres mailowy: stypendia@samorzad.pw.edu.pl

Dyżury dostępne w witrynie ŚwiatSSPW