MikolajRokicki

Remont DS Pineska

Drodzy Mieszkańcy, Informujemy, że ze względu na planowany remont Dom Studencki „Pineska” zostanie zamknięty od 1 lipca.Jednocześnie druga część budynku tj. DS „Tulipan” pozostaje otwarta.

Akcja Wakacyjna

Akcja Wakacyjna rozpocznie się w czerwcu. Będzie ona otwarta, co oznacza, że będzie mógł wziąć w niej udział każdy, nie tylko studenci Politechniki Warszawskiej. Więcej szczegółów wkrótce.

Bank Miejsc

Od poniedziałku 11 października rusza Bank Miejsc poprzez który można uzyskać miejsce w Domu Studenckim PW w trakcie trwania roku akademickiego.  Niestudenci PW będą mogli otrzymać miejsce po 18 października. Dom Studencki poprzez Bank Miejsc można zmieniać od listopada. Kontakt i szczegóły -> sspw.pl/bank-miejsc

Opóźnienie

Z względu na bardzo wysokie zainteresowanie akcją uzupełniającą, nie byliśmy w stanie rozesłać przydziałów zgodnie z terminarzem. Wyniki akcji uzupełniającej i dla kandydatów do szkół doktorskich ukażą się najpóźniej na początku przyszłego tygodnia.

Zaliczki

W związku z opublikowaniem Regulaminu Przyznawania Miejsc, nie ma obowiązku wpłacania zaliczki. Wpłacone do tej pory zostaną traktowane jako nadpłata. Zgoda Rektora Zaliczki

Obecni Studenci Szczególne Okoliczności

Dostępna jest lista osób z zaakceptowanymi wnioskami w ramach szczególnych okoliczności za działalność studencką. Jeśli twój wniosek był złożony w tym trybie, a nie znajduje się na liście to rozpatrzymy go w trybie standardowym. Informacje o szczególnych okolicznościach związanych z stypendium socjalnym i niepełnosprawnością, zostaną przesłane 15 maja z pozostałymi wynikami.