MikolajRokicki

Akcja Uzupełniająca

Informujemy, że 10 września rozpocznie się akcja uzupełniająca. Wziąć w niej będą mogli udział wszyscy, którzy nie otrzymali miejsca w zakończonych akcjach kwaterunkowych.Złożyć wniosek będą mogli także niestudenci, jednak ze względu na małą liczbę miejsc najprawdopodobniej miejsca otrzymają tylko studenci, którzy mają pierwszeństwo w tej akcji.Kolejność składania wniosków ma znaczenie. Jednocześnie apelujemy o nie traktowanie …

Akcja Uzupełniająca Read More »

Zaświadczenia potrzebne do uwzględnienia trudnej sytuacji materialnej w akcji dla nowoprzyjętych studentów Polaków

Drodzy studenci, w trosce o ochronę waszych danych osobowych informujemy, że przesyłanie w/w dokumentów pocztą elektroniczną jest dobrowolne. Alternatywną formą ich dostarczenia jest dostarczenie kserokopii zaświadczeń oraz oświadczeń do pokoju nr 165 w gmachu głównym PW lub też wysyłanie ich zaszyfrowanych kluczem publicznym, szczegóły na stronie: https://sspw.pl/nowoprzyjeci-studenci-polacy/

Remont DS Pineska

Drodzy Mieszkańcy, Informujemy, że ze względu na planowany remont Dom Studencki „Pineska” zostanie zamknięty od 1 lipca.Jednocześnie druga część budynku tj. DS „Tulipan” pozostaje otwarta.

Akcja Wakacyjna

Akcja Wakacyjna rozpocznie się w czerwcu. Będzie ona otwarta, co oznacza, że będzie mógł wziąć w niej udział każdy, nie tylko studenci Politechniki Warszawskiej. Więcej szczegółów wkrótce.

Bank Miejsc

Od poniedziałku 11 października rusza Bank Miejsc poprzez który można uzyskać miejsce w Domu Studenckim PW w trakcie trwania roku akademickiego.  Niestudenci PW będą mogli otrzymać miejsce po 18 października. Dom Studencki poprzez Bank Miejsc można zmieniać od listopada. Kontakt i szczegóły -> sspw.pl/bank-miejsc